ارائه درس "کلیات حقوق شهروندی" به صورت الکترونیکی - مقطع کارشناسی

ارائه درس "کلیات حقوق شهروندی" به صورت الکترونیکی - مقطع کارشناسی


به استحضار می‌رساند: درس "کلیات حقوق شهروندی" به ارزش دو واحد به عنوان درس اختیاری بر اساس سیصد و شصت و دومین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه به تاریخ ۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ در سامانه جامع آموزش با شماره ۱۱۲۰۰۲۹ ایجاد و به کلیه برنامه‌های درسی مقطع کارشناسی اضافه شد.

ارائه درس مذکور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم گروه‌های آموزشی و دانشجویان رسانده شود.

شایان ذکر است دروس: آشنایی با ارزش‌های دفاع مقدس، مبانی کارآفرینی، مهارت‌های زندگی و کلیات حقوق شهروندی جز دروس اختیاری می‌باشند و اخذ این دروس منوط به موافقت گروه آموزشی است.