ارائه درس اختیاری "کلیات حقوق شهروندی"

ارائه درس اختیاری "کلیات حقوق شهروندی"


به استحضار می رساند درس "کلیات حقوق شهروندی" به ارزش ۲ واحد به عنوان درس اختیاری مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزش با شماره ۱۱۲۰۰۲۹ ایجاد و در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به صورت الکترونیکی با جزییات زیر ارائه شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم گروه‌های آموزشی و دانشجویان رسانده شود.

استاد درس: جناب آقای دکتر محمدجواد جاوید

ساعت برگزاری امتحان: پنج شنبه به تاریخ ۲۹/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ ساعت ۱۵-۱۳

شایان ذکر است اخذ دروس اختیاری: آشنایی با ارزش‌های دفاع مقدس، مبانی کارآفرینی، مهارت‌های زندگی و کلیات حقوق شهروندی منوط به موافقت گروه آموزشی است.