ارائه درس اختیاری مشترک "شناخت محیط زیست" در مقطع کارشناسی - نیمسال 4001(9 شهریور)

ارائه درس اختیاری مشترک "شناخت محیط زیست" در مقطع کارشناسی - نیمسال 4001(9 شهریور)


به اطلاع کلیه مدیران گروه های آموزشی، همکاران آموزشی و دانشجویان محترم رسانده می شود، درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۵ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است. 

زمان برگزاری کلاس درس: سه شنبه ساعت ۳۰/‏۱۷‬ -۰‏۳/‏۱۵

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۰۷/۱۱/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۵-۱۳

استاد محترم درس: سرکار خانم دکتر شراره پورابراهیم آبادی