ارائه درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" در مقطع کارشناسی - نیمسال 3992

ارائه درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" در مقطع کارشناسی - نیمسال 3992


به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۴ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۳۹۹۲ ارائه شده است. این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مدیران گروه های آموزشی، همکاران آموزشی و دانشجویان رسانده می شود. 

زمان برگزاری کلاس درس: سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۱۰/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۰-۸

استاد محترم درس: جناب آقای دکتر سیدمهدی ناجی اصفهانی