آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


مصوبه شورای آموشی دانشگاه مورخ ۰۲/ ۰۷/ ۹۸‬ در مورد آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیمسال ششم .

 

مصوبه:

آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال ششم تحصیل قرار دارند، سی و یکم تیر ماه هرسال خواهد بود. ‌‌‌