اخذ دروس عمومی به صورت مجازی در تابستان سال 1399

اخذ دروس عمومی به صورت مجازی در تابستان سال 1399


 با توجه به استعلام برخی پردیس/ دانشکده ها در خصوص تقاضای مهمانی نیمسال تابستانی سال تحصیلی 99-1398  دانشجویان دانشگاه تهران در دانشگاه های دیگر به صورت مجازی (الکترونیکی) به استحضار می رساند ،با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام شده ستاد مقابله با ویروس کرونا  ، موضوع در جلسه مورخ 1399/4/15 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و مقرر شد کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی در صورت ارائه درخواست  صرفا دروس عمومی را در دانشگاه های سطح یک و دو  به صورت مجازی بگذرانند .قابل ذکر است  نمره قبولی طبق مصوبات قبلی شورای آموزشی دانشگاه حداقل 12 است.

مراتب به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی / معاونان محترم آموزشی دانشکده(در پردیس ها ) مدیران محترم گروه های آموزشی و مدیر / رئیس محترم و کلیه کارکنان محترم اداره آموزش رسانیده می شود .