اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98


عطف به نامه شماره ۱۸۷۳۰۳/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ مدیر کل محترم خدمات آموزشی دانشگاه در خصوص سیستمی شدن فرآیند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی، به پیوست جدول هزینه‌های دوره دانشجویی جهت استحضار ارسال می‌گردد. لطفاً به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی آن دانشکده رسانیده شود، آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ دانش آموخته می‌شوند در صورت تأخیر در انجام روند فرآیند تسویه حساب دانش آموختگی مشمول پرداخت جریمه مطابق با بندهای ۶ و ۷ هزینه‌های دوره دانشجویی (مطابق با جدول پیوست) خواهند شد.

جدول هزینه‌های دوره دانشجویی