اختصاص بورس تحصیلی دولت چین

اختصاص بورس تحصیلی دولت چین


به پیوست نامه شماره ۴۲/۱/۸۶۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ مدیر کل محترم بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت چین در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، دکتری و تحصیلات تکمیلی برای سال ۲۰۲۰ جهت استحضار و اطلاع رسانی به داوطلبین واجد شرایط ارسال می‌گردد.

پیوست یک

پیوست دو