احراز رتبه اول ترتیل پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت

احراز رتبه اول ترتیل پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت


 

احراز رتبه اول ترتیل پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت ، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

 

جناب آقای کمیل پور قاسم مسئول محترم حراست دانشکده‌های فنی کاسپین و فومن موفق به کسب رتبه اول ترتیل پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران شد.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین