اتمام مهلت حذف نیمسال های تحصیلی دوران کرونا

اتمام مهلت حذف نیمسال های تحصیلی دوران کرونا


به استحضار می‌رساند با توجه به نامه معاونت آموزشی دانشگاه به شماره ۵۹۶۵۹/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ در خصوص لغو تسهیلات مربوط به دوران کرونا و اجرای مقررات از نیمسال ۱-۱۴۰۱، خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان محترم، درخواست‌های آموزشی دانشجویان طبق آئین نامه‌های آموزشی مربوطه اقدام گردد.

*لازم به ذکر است حذف نیمسال‌های کرونایی با توجه به اتمام مهلت و لغو تسهیلات امکان پذیر نیست.