ابلاغ همایش سلامت ، فقه و حقوق(20 بهمن)

ابلاغ همایش سلامت ، فقه و حقوق(20 بهمن)