ابلاغیه به دانشگاهها در خصوص دستورالعمل جامع آموزش رایگان

ابلاغیه به دانشگاهها در خصوص دستورالعمل جامع آموزش رایگان


 

ابلاغیه به دانشگاهها در خصوص دستورالعمل جامع آموزش رایگان

 به پیوست تصویر دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان بشماره 93244/3/41 مورخ 20/8/1397 وزارت علوم،تحقیقات وفناوری-سازمان امور دانشجویان در خصوص تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.به استحضار می رساند،با توجه به مفاد دستورالعمل مذکور ارسال ریزنمرات تایید شده دانشجویان انصرافی ومحروم از تحصیل در صورت شرکت در آزمون سراسری وقبولی مجدد در دانشگاه های دولتی منوط به لغو تعهد آموزش رایگان می باشد.

خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اطلاع رسانی وشفاف سازی موضوع و رفع هر گونه ابهام برای دانشجویان آن پردیس/دانشکده که محروم از تحصیل گردیده اند و یا قصد انصراف دارند وخواهان شرکت مجدد در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در دوره روزانه همان مقطع را دارند مراتب به نحو مقتضی به نامبردگان ابلاغ گردد.

 

ابلاغیه