آئین نامه جشنواره پژوهشی 1400 برای انتخاب رساله و پایان‌نامه نمونه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (8 مهر)

آئین نامه جشنواره پژوهشی 1400 برای انتخاب رساله و پایان‌نامه نمونه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (8 مهر)


دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی، ضمن مطالعه آئین نامه جشنواره پژوهشی 1400، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب رساله و پایان‌نامه نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و حداکثر تا تاریخ ۱۲/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ به همراه سایر مدارک به معاونت پژوهشی تحویل نمایند.