«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹»

«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹»


ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به اطلاع می‌رساند؛ بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 1399/8/12 لغایت 1399/8/16 خواهد بود.

ضروری است پذیرفته شدگان محترم با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

 

فیلم راهنمای پذیرش غیرحضوری

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری در سامانه ثبت نام

تکمیل پرسشنامه سلامت

تذکرات مهم