آزمایشگاههای تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی غشا و فرایندهای غشایی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد علی آرون  

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/maaroon

 

سال تاسیس آزمایشگاه : 1389

زمینه ی فعالیت:

  • ساخت انواع غشاهای پلیمری، آمیخته نانوکامپوزیتی و لایه نازک
  • ارزیابی خواص جداسازی و موفولوژیکی انواع غشاها
  • فرایندهای جداسازی غشایی (جداسازی گازی، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، الکترودیالیز معکوس و ...)

زمینه های تحقیقاتی:

  • جداسازی گازی (شیرین سازی گاز طبیعی، جداسازی اجزای هوا، و...)
  • تصفیه ی آب و پساب
  • شیرین سازی آب دریا
  • فرایندهای ترکیبی (غشاهای فوتوکاتالیستی، غشاهای واکنشی، جذب-فوتوکاتالیست-غشا و ...)
  • تولید انرژی های نو با استفاده از فرایندهای غشایی

 

 

تجهیزات:

لیست مصور برخی از مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه عملیات واحد در زیر ارائه شده است:

 

فیلم کش دستی استیل و آلومینیوم