آرشیو اخبار آرشیو اخبار

« بازگشت

دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان

 

دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان

به پیوست بخشنامه شماره ۳۴۶۸/‏۱۳۰‬ مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۹۷‬ صندوق رفاه دانشجویان در خصوص تعیین تکلیف بدهکاران به این صندوق ارسال می‌شود.

بخشنامه پیوست