نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر223

تمدید زمان ثبت نام وام های دانشجویی

93/11/12

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی وام های دانشجوئی می رساند زمان ثبت نام وام شهریه تا تاریخ 93/11/23 و وام تحصیلی به مدت محدود تمدید شد.