نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده فنی کاسپین در حال حاضر مشتمل بر 4 دستگاه آزمایشگاهی زیر است:

 

1-      برج تقطیر سینی دار

2-      برج تقطیر پر شده

3-      دستگاه خشک کن سینی دار

4-      برج بستر سیال(متحرک)

 

این دانشکده جهت تجهیز و تکمیل این آزمایشگاه و تحقق آموزش هرچه بهتر دانشجویان ، با صرف اعتباری بالغ بر 950 هزار دلار اقدام به خرید دستگاه­های زیر نموده و هم اکنون در حال راه ­اندازی این تجهیزات می­باشد.

 

 برج تقطیر                                                                           Distillation Column  
 استخراج جامد- مایع                                 Solid-Liquid Extraction Unit   
    استخراج مایع- مایع                                Liquid/Liquid Extraction Unit  
    فیلم ریزان                                                                         Falling-Film  

 

                              

                                                                    

برج تقطیر سینی دار

این برج دارای یک مخزن جوشش 100 لیتری برای ذخیره و حرارت دهی خوراک اولیه است.  مخزن جوشش توسط سه عدد المنت الکتریکی حرارت­ دهی می­شود و حرارت داده شده به خوراک مایع سبب تبخیر محلول درون ظرف جوشش می­گردد.

 

نمائی از ستون تقطیر سینی دار

برج تقطیر پرشده

همانگونه که در شکل  نمایش داده شده است، برج پر شده از نظر فرایندی شبیه برج تقطیر سینی دار است با این تفاوت که به جای سینی ها که نقش تماس دو فاز را بر عهده داشتند از پرکننده ها برای تماس دوفاز استفاده شده است. این برج کاملاً استیل دارای 11.5 سانتیمتر قطر و 220 سانتیمتر ارتفاع است. مخزن جوشش آن 100 لیتر حجم و مخزن جمع آوری محصول آن 1.3 لیتر حجم دارد. فاصله بین نگه دارنده پرکننده ها در پائین تا توزیع کننده مایع در بالای برج 185 سانتیمتر است و یک توزیع کننده مایع هم برای توزیع مجدد مایع و جلوگیری از حرکت مایع از کناره دیواره ستون در میانه ستون نصب شده است. پرکننده های برج فلزی و به شکل استوانه هستند.

 

نمائی از برج تقطیر پرشده

 

برج بستر سیال

این برج استوانه ایست به طول 175 سانتیمتر و قطر 15 سانتیمتر که توسط یک توزیع کننده هوا در پائین برج به دو بخش تقسیم شده است.  شکل زیر نمائی از این برج را نشان میدهد.