تقویم واطلاعیه های آموزشی تقویم واطلاعیه های آموزشی

◄ کلیه اطلاعات مربوط به مقررات و زمان‌بندي‌هاي آموزشي در سايت جديد معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي  egufa.ut.ac.ir

دانشجويان كارشناسي:   

eng_undgrad@ut.ac.ir

دانشجويان كارشناسي ارشد: 

eng_grad @ut.ac.ir

ذكر نام وشماره دانشجويي الزامي است

 

شهريه دانشگاه تهران براي كليه مقاطع و دوره ها

◄سامانه پشتيباني جهت ثبت و پيگيري درخواستهاي دانشجويان محترم به آدرس اينترنتي  http:\\its3.ut.ac.ir 

نحوه ارائه و پيگيري درخواست در سامانه

ftp دانشکده

 

 

◄زمان اخذ مجوز دفاع ازپايان نامه/رساله دانشجويان تحصيلات‌تكميلي در نيمسال 1 - 95 ، از 27/6/95 لغايت 22/10/95 و زمان دفاع از پايان نامه/رساله، از 3/7/95لغايت 29/10/95 اعلام مي گردد.

 

◄هزينه پست گواهي موقت فارغ‌التحصيلان به شماره حساب 18712180 بانك تجارت شعبه ارديبهشت معاونت آموزشي دانشگاه تهران واريز شود.

 

◄دانشجويان محترم دوره مجازي جهت تماس با كارشناس آموزش مجازي با شماره 01344609142  تماس حاصل فرماييد.

 
◄وبگاه معاونت پژوهشي پرديس دانشكده هاي فني به آدرس: